Diagnoza psychologiczna - Toruń

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest przez psychologa za pomocą wystandaryzowanych metod badawczych takich jak: wywiad, obserwacja, testy, kwestionariusze. Niekiedy stosuje się także metody projekcyjne, których zaletą jest możliwość ujawnienia treści mniej uświadamianych przez klienta.

Dlaczego diagnoza jest ważna?

Zadaniem diagnozy psychologicznej jest po pierwsze opis aktualnego stanu psychicznego klienta i jego funkcjonowania oraz wykrycie mechanizmów i uwarunkowań leżących u podstaw występujących trudności lub zaburzeń.

Drugim równie ważnym celem diagnozy jest określenie mocnych stron klienta - jego zasobów. Informacje te są wykorzystywane w konstruowaniu i wprowadzaniu indywidualnego programu terapeutycznego kompensującego w możliwy i dostępny sposób deficyty i trudności klienta. Wskazują także kierunki i potencjał rozwoju osobowości. Diagnoza jest także pierwszym wstępnym etapem psychoterapii.

Diagnoza najczęściej dotyczy badania osobowości.
 • uwagi
 • wstępną diagnozę /biernik/ przed rozpoczęciem terapii
 • pamięci bezpośredniej i trwałej
 • diagnozę /biernik/ dla potrzeb lekarza lub instytucji
 • możliwości i przyczyn trudności w uczeniu się
 • spostrzegawczości wzrokowej
 • lateralizacji (dominacji jednej strony ciała. Ma to znaczenie szczególnie u dzieci w procesie nauki pisania i czytania)
 • ogólnej sprawności umysłowej (IQ)
 • typu osobowości
 • temperamentu
 • wstępna diagnoza przed rozpoczęciem terapii i monitorowanie zmian w trakcie jej trwania
 • w przypadku zaburzeń osobowości diagnozuję charakterystyczny, stały wzorzec zachowania, myślenia, przeżywania, który utrudnia funkcjonowanie osoby stając się źródłem cierpienia. Jest to podstawa do rozpoczęcia procesu zmiany i poprawy jakości życia
 • diagnoza dla potrzeb lekarza lub instytucji

W zależności od celu i zgłaszanego problemu diagnoza może trwać od jednej do kilku godzin. O wynikach badań klient jest informowany w formie ustnej lub pisemnej (opinia psychologiczna).

Bądźmy w kontakcie
Sprawdź jak dojechać

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.