Psychoterapia - Toruń

Psychoterapia - psychoterapeuta - Toruń

Proces psychoterapii rozpoczynam od diagnozy problemów klienta, objawów, mechanizmów i uwarunkowań, które ten problem podtrzymują.Wspólnie z klientem rozpoznajemy jego mocne strony i umiejętności na bazie których, będzie mogła dokonać się zmiana. Każda osoba posiada zasoby, które może spożytkować w życiu.

Psychoterapia indywidualna

Polega na bezpośrednim spotkaniu psychoterapeuty i klienta najczęściej jeden raz w tygodniu.

Spotkanie trwa 50 min. Ilość sesji nie jest ściśle ustalana. Zależy od czasu uzyskania przez klienta poprawy w funkcjonowaniu i realizacji ustalonych w kontrakcie celów.

Psychoterapia indywidualna
Pomagam w:
 • zaburzeniach lękowych (fobie, lęk napadowy, uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • radzeniu sobie z przewlekłym stresie, trudnościach dysocjacyjnych i adaptacyjnych
 • problemach związanych z przemocą
 • przewlekłych chorobach
 • obniżonym poczuciu własnej wartości
 • nauce nowych sposobów przeżywania, myślenia i zachowania, umiejętności radzenia sobie w relacjach z innymi
 • zaburzeniach i trudnościach osobowościowych
 • zaburzeniach potraumatyczne, PTSD
 • zaburzeniach nastroju (depresja, cyklotymia, dystymia)
 • zaburzeniach odżywiania
 • uzależnieniach
 • kryzysach życiowych i emocjonalnych
 • poznaniu swoich trudności, blokad, obszarów bezradności, schematów zachowania – sprecyzowaniu ważnych wartości, dążeń, potrzeb
 • rozwijaniu umiejętności autorefleksji i bardziej świadomego kierowania sobą i swoim życiem

Niekiedy rozpatrywanie problemów jednej osoby bez poznania funkcjonowania całego systemu rodzinnego jest niewystarczające. Dzieje się tak np. w wypadku problemów występujących u dzieci i młodzieży. Psychoterapię prowadzi się wówczas z całą rodziną.

Psychoterapia rodzinna - Toruń

Wychodzi z założenia, że rodzina tworzy system, w którym każdy z jej członków wzajemnie na siebie oddziaływuje. Trudności jednej osoby wpływają na funkcjonowanie całego systemu, a dysfunkcjonalność rodziny generuje różne objawy u każdego z jej członków. Psychoterapia rodziny ma przywrócić homeostazę, która z jakiś powodów została zachwiana.

Terapia powinna obejmować wszystkich członków rodziny, których dotyczy trudność. Najczęściej są to osoby zamieszkujące razem – rodzice i dzieci. Terapia ma poprawić adaptacyjność, komunikację i relacje w całej rodzinie, tym samym poprawiając funkcjonowanie każdej z tych osób. Również terapia małżeńska lub pary jest terapią systemową.

Spotkania z rodzina odbywają się co 1-2 tygodnie i trwają 1 godzinę.

Psychoterapia rodzinna
Pomagam w:
 • trudnościach w komunikacji, kłótniach
 • rozwiązywaniu konfliktów
 • kryzysach małżeńskich i rodzinnych
 • kłopotach wychowawczych
 • uzależnieniach
 • problemach przemoc
 • stresie związanym z przewlekłą chorobą członka rodziny
 • kryzysie związanym z utratą bliskich osób
Bądźmy w kontakcie
Sprawdź jak dojechać

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.