Terapia funkcji poznawczych - Toruń

Terapia funkcji poznawczych

Celem terapii funkcji poznawczych jest przywrócenie pełnej lub maksymalnej w aktualnym stanie zdrowia sprawności poznawczej. Jest to forma rehabilitacji funkcji poznawczych.

Terapia poprzedzona jest zawsze diagnozą czyli oceną aktualnego stanu procesów poznawczych: uwagi, zapamiętywania, myślenia, uczenia się, funkcji werbalnych i wzrokowo przestrzennych. Bada się w jaki sposób osoba radzi sobie z poznawaniem i orientacją w otoczeniu, przyswaja i przetwarza informacje.

Sprawdzamy czy procesy te przebiegają na podobnym poziomie jak kiedyś, czy nastąpiło wyraźne obniżenie wcześniejszego funkcjonowania.

Symptomy sygnalizujące trudności poznawcze najczęściej dotyczą:
 • uwagi (trudności w skoncentrowaniu się i utrzymaniu uwagi)
 • pamięci (zapominaniu niedawnych zdarzeń, trudności w rozpoznawaniu znajomych lub bliskich osób, przypominaniu nazw przedmiotów lub trudności w aktualizacji słów - „ brak słowa”)
 • rozpoczynaniu i nieskończenie wątków wypowiedzi
 • umiejętności czytania, liczenia (trudności w rozpoznawaniu liter, cyfr, czytania i rozumienia wyrazów, zdań)
 • zmiany nastroju (drażliwość, chwiejność emocjonalna, depresja, stępienie uczuciowe, nieufność)
 • orientacji w przestrzeni np. mylenie kierunków, błądzenie
 • wolniejszego tempa myślenia, uczenia się
 • mniejszej zaradności i samodzielności
 • pogorszenia relacji z innymi osobami (konfliktowość)
 • obniżenia poziomu funkcjonowania w życiu zawodowym (mniejsza wydajność w pracy pomimo intensywnych wysiłków)
 • chronicznego zmęczenia zwłaszcza w połączeniu z ww. objawami
 • obniżenia lub nieadekwatnie zawyżonej samooceny przy jednoczesnym braku krytycznej oceny swoich możliwości
Obniżanie sprawności procesów poznawczych

Stopniowe- wraz z wiekiem obniżanie sprawności procesów poznawczych jest procesem naturalnym. Ale deficyty w zakresie funkcji poznawczych mogą pojawić się dużo wcześniej w przebiegu procesów chorobowych, w różnego typu uszkodzeniach centralnego układu nerwowego(udary, afazje ,zespoły otępienne w tym choroba Alzheimera czy otępienie pochodzenia naczyniowego).

Trudności poznawcze występują również w przebiegu uzależnień od środków psychoaktywnych, depresji czy PTSD (zespół stresu pourazowego). Obniżenie funkcji poznawczych i trudności emocjonalne pojawiają się również u osób, które przeszły zachorowanie Covid-19 (tzw. mgła covidowa). Po indywidualnej diagnozie funkcji poznawczych i stanu emocjonalnego klienta, opracowywany jest indywidualny program ćwiczeń usprawniających, realizowanych wspólnie z terapeutą i samodzielnie w domu.

Zmiany są monitorowane. Niekiedy wskazane jest poszerzenie procesu leczenia o psychoterapię. Warunkiem rozpoczęcia terapii funkcji poznawczych jest wyrównany stan somatyczny klienta i gotowość współpracy.

Bądźmy w kontakcie
Sprawdź jak dojechać

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.